Szkolenie narciarskie dla dzieci, „Dziecięce Girlandy 2016”

W szkoleniu narciarskim uczestniczy ponad 100 uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjów głównie z dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Nauka i doskonalenie narciarstwa zjazdowego realizowana jest dla uczniów z klas I – III, oraz IV – VI szkół podstawowych 23, SP 152, SP 175 oraz dzieci w grupach mieszanych z innych szkół warszawskich.
Uczniowie podzieleni zostali na grupy szkoleniowe liczące maksimum 10 uczniów w zależności od wieku i stopnia zaawansowania. Każdą grupę dzieci szkoli instruktor posiadający odpowiednie uprawnienia wydane przez PZN lub Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Każda grupa zrealizuje 100 godzin zajęć w okresie od stycznia do końca marca. Zajęcia dla każdej z grup odbywają się 1 raz w tygodniu w czasie 1 godziny według ustalonego harmonogramu. W miesiącu kwietniu oraz od połowy września do 21 grudnia b.r. zajęcia planuje się kontynuować dla 30 – 40 dzieci ze szkół ochockich.
Zajęcia wypełniają wolny czas w sposób aktywny i bezpieczny, służą integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport podczas organizowanych zabaw na stoku umożliwiających systematyczne nabywanie umiejętności i doskonalenie techniki jazdy na nartach zjazdowych.
Zajęcia są doskonałą formą kształtowania podstaw prospołecznych. Wykształcone na tym etapie nawyki trwale wpływają na późniejsze aktywne życie młodego człowieka.
Nauka i doskonalenie jazdy na nartach zjazdowych przyniesie szerokie korzyści zdrowotne.
Zajęcia dofinansowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz miasta stołecznego Warszawa dzielnicy Ochota.

Zajęcia z zajęć szkolenia narciarskiego dla dzieci z SP 175 realizowane w ramach programu „Dziecięce Girlandy” 2016 r. Szkolenie prowadzą instruktorzy współpracujący z Ogniskiem TKKF Echo oraz ze Szkołą narciarską Sport – Osicki.
_DSC8083

_DSC8099

_DSC8081

_DSC8098
_DSC8100

_DSC8097