obozy letnie 2019

OW PRZYSTANEK PIŁAWKI koło Ostródy 23.06-05.07.2019<<<

 

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Przesłanie zgłoszenia do udziału w imprezie lub zajęciach organizowanych przez Ognisko TKKF Echo w ramach działalności statutowej lub dokonanie wpłaty składki członkowskiej lub dokonanie opłaty za udział w zajęciach stanowi oświadczenie, że zgodnie z art. 6 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażacie Państwo zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych związanych z procesami naboru do placówki.
• publikacje dotyczące uczestnika oraz umieszczenie jego wizerunku przez Ognisko TKKF Echo również na stronie internetowej stowarzyszenia, w celach związanych z jego działalnością statutową.
• przyjmujcie Państwo do wiadomości że, administratorem danych jest Ognisko TKKF Echo z siedzibą przy ul. Filtrowej 68, 02-057 Warszawa
oraz
• oświadczacie Państwo, że wszystkie dane podajecie dobrowolnie oraz że zostaliście poinformowani o prawie do wglądu, do podanych danych, ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych
lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.